Profil Penghafal Alquran dan Hadis Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam

Advertise


Inilah Profil Penghafal Alquran dan Hadis Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam. Adalah Hafshah bintu Sirin Al-Anshariyyah Al-Bashriyyah, atau Ummul Hudzail. Beliau ini seorang wanita cerdas, bersih, cantik, dan salehah. Dalam usia dua belas tahun, Hafshah telah menghafal Al-Qur’an. Kemudian, dia mengambil riwayat dari banyak tokoh yang berilmu, di antaranya Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhu, Ummu ‘Athiyyah Al-Anshariyyah radhiyallahu ‘anha, Khairah ibunda Al-Hasan Al-Bashri, dan Abul ‘Aliyah. Banyak pula yang meriwayatkan ilmu darinya, seperti saudaranya Muhammad bin Sirin, Qatadah, Ayyub As-Sikhtiyani, Khalid Al Hadzdza’, Ibnu ‘Aun, Hisyam bin Hassan rahimahumullah, dan yang lainnya. Pada masa tuanya,  usia 70 tahun, Hafshah dipanggil menghadap Rabbnya.  Begitu harum namanya. Begitu semerbak jejaknya. Dialah Hafshah bintu Sirin Al-Anshariyah, semoga Allah Subhanahu wa Ta’ala meridhainya. (disarikan dari majalah asysyariah)


Adverise

0 comments:

 
Mas Mintos News © 2010 | Designed by Chica Blogger & editted by Blog Berita | Back to top